Xét đối tượng đề nghị bố trí khu chung cư Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Ngày 20/11/2014 Bệnh viện Ung bướu có Tờ trình số 82/TTr-BVUT về việc “xin xét duyệt mở rộng đối tượng ở nhà chung cư bệnh viện” gởi Chủ tịch Hội.

 

IMG 6700

– Căn cứ số lượng căn hộ và phòng đơn hiện có tại khu chung cư là 224 (gồm 196 căn hộ, 32 phòng đơn ) và theo chỉ đạo của UBND thành phố để lại ít nhất 30% căn hộ, phòng đơn để bố trí cho cán bộ thu hút đến sau.

 

– Căn cứ số lượng đơn xin thuê chung cư của CBNV Bệnh viện Ung thư đến ngày 08/11/2014 là 76 ( gồm BS: 37, ĐDT – KTVT :16, đối tượng khác: 23).

 

  Chiều 16/01/2015 Thường trực Thành Hội hội ý thấy rằng : Khu chung cư xây dựng là dành để bố trí cho CBNV Bệnh viện Ung thư, Nếu chỉ xét cho BS, ĐDT-KTVT thì mới có 53 đơn. Do vậy Thường trực Thành Hội đề nghị ban Giám đốc Bệnh viện Ung thư thông báo đến các khoa phòng trung tâm của Bệnh viện để căn cứ vào đối tượng và tiêu chí sau đây, nếu có nhu cầu thuê chung cư để ở thì nộp đơn đến Ban Giám đốc để được xét duyệt đề nghị lên Thành Hội.

 

1/ Về đối tượng

1.1 Là bác sỹ, kỹ sư VLHN, kỹ sư YHHN

1.2 Thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân, đại học các chuyên ngành ( Đại học trên đại học)

1.3 Điều dưỡng trưởng – Kỹ thuật viên Trưởng

1.4 Các đối tượng khác ( đặc biệt bức xúc về nhà ở )

 

          2/ Tiêu chí

– CBNV hiện đang công tác tại các khoa phòng, Trung tâm của Bệnh viện Ung thư đã ký hợp đồng lao động với bệnh viện Ung thư từ 3 năm trở lên.

 

– Chưa có nhà ở và thực sự bức xúc về nhà ở, có nhu cầu được thuê chung cư để ở.

 

–  Có cam kết trả lại nhà khi không còn công tác tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

 

–  Căn cứ vào số lượng đơn xin thuê chung cư của CBNV Bệnh viện Ung thư.Đề nghị Ban giám đốc giao cho Hội đồng xét duyệt chung cư bố trí cử cán bộ đi xác minh trực tiếp từng trường hợp, nếu đúng đối tượng và thực sự bức xúc về chỗ ở thì ký xác nhận vào đơn trình lên Ban Giám đốc xét duyệt lập danh sách đề nghị Thành Hội để Thành Hội thẩm định trình UBND thành phố xem xét quyết định bố trí chung cư.

 

–  Số lượng xét đề nghị bố trí đợt đầu không quá 130 căn hộ/phòng để đảm bảo còn lại ít nhất khoảng 94 căn hộ/phòng để bố trí cho cán bộ thu hút đến sau theo sự chỉ đạo của UBND thành phố (nếu số lượng đơn nhiều hơn 130 thì ưu tiên xét 3 đối tượng: 1.1; 1.2; 1.3, nội dung 1 của công văn này ).