Đối tượng bệnh nhân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tiếp nhận khám chữa bệnh cho bệnh nhân ung thư ở mọi lứa tuổi, tại thành phố Đà Nẵng, khu vực Miền Trung. Bệnh viện cũng sẽ tiếp nhận điều trị bệnh nhân ung thư từ các tỉnh khác trong nước và từ các nước trong khu vực. Bệnh viện sẽ khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân ung thư nghèo ở thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và sau đó là khu vực Miền Trung.  

Bệnh viện áp dụng mọi phương thức thanh toán viện phí cho bệnh nhân, cả bệnh nhân có sổ hộ nghèo và BHYT người nghèo, bệnh nhân có bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám chữa bệnh theo yêu cầu. Bệnh viện tiếp nhận khám chữa bệnh cho bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện, bệnh nhân tự đến khám chữa bệnh tại bệnh viện và bệnh nhân được bệnh viện khác chuyển đến.


BQLDA Bệnh viện Ung bướu