TRUNG TÂM TRUYỀN MÁU

1.Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại liên hệ:

– Tên đơn vị : KHOA TRUYỀN MÁU

– Địa chỉ :  BV Ung bướu Đà Nẵng

– Điện thoại : 05113.717.351

 

2.Chức năng nhiệm vụ

– Khoa Truyền máu là đơn vị trực thuộc Bệnh Viện Ung bướu Đà Nẵng và chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Bệnh viện.

+ Chức năng:

– Tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung việc thực hiện công tác truyền máu.

– Đảm bảo cung ứng đủ máu, chất lượng, an toàn kịp thời cho công tác cấp cứu, hồi sức, điều trị kịp thời cho bệnh nhân trong bệnh viện.

Nhiệm vụ:

– Khoa Truyền máu Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ sau:

– Phát triển trương chình sử dụng máu và chế phẩm máu hiệu quả.

– Tham gia vận động hiến máu, thu gom, sàng lọc máu và sản xuất các chế phẩm máu.

– Cung cấp máu, các chế phẩm máu để phục vụ cho người bệnh của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

– Thực hiện thu thập và bảo quản tế bào gốc ngoại vị phục vụ ghép tế bào gốc.

– Thực hiện nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được phân công.

 

3.Nhân Sự :

1.Tình hình nhân lực trong Khoa:

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Phan Vĩnh Sinh 1975 Ths.Bs P.Trưởng Khoa
1 Huỳnh Lê Ánh Thu 1984 CN KTYH KTVT
2 Phan Thị Anh 1991 CĐXN NV
3 Nguyễn Văn Danh 1989 CĐXN NV
4 Nguyễn Thị Thanh Lộc 1989 CĐXN NV
5 Trần Thị Nhớ 1989 CĐXN NV
6 Đỗ Thị Hoài Như 1988 CĐXN NV
7 Đặng Thị Phượng 1986 ThS Miễn Dịch NV
8 Nguyễn Thị Kim Phượng 1989 CĐXN NV
9 Huỳnh Thị Thanh 1989 CĐXN NV
10 Bùi Quang Thức 1990 CĐXN NV
11 Trương Thị Lệ Thủy 1972   Y Công