TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU UNG THƯ

1.Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại liên hệ:

– Tên đơn vị : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU UNG THƯ 

– Địa điểm: Tầng 2 Khu Kỹ thuật (Khu D)- Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

– Điện thoại: (0511) 3717374- 3717371 (Trưởng Trung tâm)

 

2.Chức năng, nhiệm vụ

+ Quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ trong Bệnh viện:

– Quản lý các đề tài và các dự án khoa học công nghệ các cấp của Bệnh viện.

– Tổ chức và quản lý các hình thức sinh hoạt khoa học công nghệ trong Bệnh viện.

– Tổ chức và quản lý hoạt động của Thư viện chuyên khoa.

+ Quản lý và triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ:

– Nghiên cứu và triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trong công tác dịch tể học, tầm soát, chẩn đoán, điều trị và phòng chống bệnh ung thư.

– Nghiên cứu dược lâm sàng các thuốc chống ung thư mới và ứng dụng các loại thuốc đông y trong điều trị bệnh nhân ung thư.

– Nghiên cứu và đưa ra những tác động của môi trường và xã hội đến việc phòng chống bệnh ung thư và các biện pháp giáo dục sức khoẻ phòng chống bệnh ung thư.

+ Ứng dụng và triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật của Trung tâm, Bệnh viện

– Ứng dụng và triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật mới về chẩn đoán và điều trị của Bệnh viện.

– Triển khai các dịch vụ đào tạo liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ nhân viên của Trung tâm và Bệnh viện.

+ Hợp tác trong và ngoài nước.

– Thiết lập các mối quan hệ, hợp tác, ký kết các văn bản ghi nhớ, thoả thuận về đầu tư nghiên cứu khoa học với các Bệnh viện, trung tâm, cá nhân và tổ chức đơn vị trong nước và quốc tế.

 

3.Cơ cấu tổ chức

 

4.Nhân sự

Hiện tại Trung tâm có 05 nhân lực chuyên môn cơ hữu, 01 cố vấn kiêm nhiệm là PGS. TS BS Nguyễn Hữu Toàn.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

CHUYÊN NGÀNH

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Phạm Thanh Nhân

TS.BS

Y học phân tử

Trưởng Trung tâm

2

Hồ Ngọc Dương

Cử nhân KTYH

Xét nghiệm

KTV Trưởng

3

Hoàng Ngọc Thanh

Cao đẳng KTYH

Xét nghiệm

Nhân viên

4

Lê Thị Trân Nhi

Thạc sỹ

Công nghệ sinh học

Nhân viên

5

Nguyễn Hương Trang

Cử nhân KTYH

Xét nghiệm

Nhân viên

 

Lãnh đạo Trung tâm

– TS. BS. Nguyễn Phạm Thanh Nhân: Trưởng Trung tâm

              Điện thoại: Cơ quan 0511 371 7 371; Di động 0906 568871

              Email: drthanhnhan73@yahoo.com, nhannpt@dch.com.vn 

– CNXN. Hồ Ngọc Dương: Kỹ thuật viên Trưởng Trung tâm

              Điện thoại: Cơ quan 0511 371 7 374; Di động 0918 998199

              Email: duongdch@gmail.com

– PGS. TS. BS. Nguyễn Hữu Toàn: Cố vấn chuyên môn

              Điện thoại: Cơ quan 0511 371 7 373; Di động 0935 219659

              Email: toannh@dch.com.vn 

 

 

5.Các kĩ thuật đã triển khai

STT

DỊCH VỤ

KẾ HOẠCH 2014

1

Xét nghiệm gene chẩn đoán Lao, HBV, HCV, vi khuẩn các loại

300 xét nghiệm

2

Xét nghiệm gene ung thư các loại

200 xét nghiệm

3

Xét nghiệm Di truyền (Nhiễm sắc thể)

100 xét nghiệm

4

Xét nghiệm phân tích CD

500 xét nghiệm

5

Các xét ngiệm miễn dịch khác

100 xét nghiệm

 

Tổng xét nghiệm dự kiến năm 2014

1200 xét nghiệm

 

6.Kế hoạch phát triển chuyên môn và hoạt động nghiên cứu

– Đào tạo, tự đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên sâu về các chuyên nghành xủa Trung tâm.
– Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các xét nghiệm đang triển khai.
– Triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh nhân: kỹ thuật chần đoán các đột biến gen, nhiễm sắc thể và di truyền trong các loại bệnh ung thư (EGFR, KRAS, BRAF, ckit…), kỹ thuật FISH chẩn đoán các bệnh ung thư, theo mdo4i tồn lưu tối thiểu sau điều trị…
– Phối hợp với Sở Y tế và các Bệnh viện trong khu vực thực hiện đề tài nghiên cứu về ghi nhận tình hình Ung thư thành phố Đà Nẵng
– Hợp tác với Hội Ung thư Việt Nam và Các bệnh viện Ung thư tuyến Trung ương trong các dự án Phòng chống ung thư quốc gia
– Bắt đầu thực hiện các hoạt động nghiên cứu của Trung tâm hướng đến các nhiệm vụ mục tiêu chiến lược của Bệnh viện
– Tiếp tục liên hệ với các tổ chức và cá nhân hỗ trợ sách báo, tạp chí chuyên ngành phục vụ yêu cầu chuyên môn và từng bước xây dựng thư viện điện tử.
– Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác về nghiên cứu trong nước và quốc tế.

      •  

  • Một số hình ảnh của trung tâm
  • ttnc1

   Kỹ thuật viên thực hiện kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy

   (Flow cytometry)

   ttnc4

   Kỹ thuật viên thực hiện kỹ thuật định lượng gen gây bệnh bằng Real-time PCR

   ttnc3

   Kỹ thuật viên thực hiện kỹ thuật nhân gen

   ung thư bằng PCR

   ttnc5

   Kỹ thuật viên thực hiện phân

   tích lai tại chỗ (FISH)