Triển khai đề án bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng


Ký biên bản Hợp đồng khung Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật khám chữa bệnh ung thư.

NDĐT- Nâng cao năng lực khám chữa bệnh thông qua hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, giúp người dân được khám, điều trị bệnh mà không phải đi xa.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Út, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tại lễ triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế, tổ chức ngày 22-12, tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Hiện nay, do mới được hình thành trên cơ sở sát nhập Khoa Ung bướu thuộc bệnh viện Đà Nẵng và Công ty TNHH Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, đội ngũ chuyên môn của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chưa đồng bộ, nhiều bác sĩ chưa được đào tạo chuyên nghành ung thư, ảnh hưởng đến chất lượng khám, điều trị bệnh tại bệnh viện.

Để bảo đảm nâng cao chất lượng bệnh viện, đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân, được sự chấp thuận của Bộ Y tế và UBND TP Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng triển khai Đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Út, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã ký biên bản Hợp đồng khung Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật giữa hai bệnh viện.

Thời gian triển khai trong ba năm 2017-2020, nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý cho đội ngũ cán bộ y tế, tăng cường chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Trên cơ sở đó, tạo điều kiện cho bệnh nhân ở khu vực miền trung – Tây Nguyên được khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, góp phần giảm tại cho Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện K Hà Nội. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng và hoàn thiện mạng lưới phòng chống, điều trị bệnh ung thư trong cả nước.

THANH TÙNG(nhandan.com.vn)