Tổ chức phúc lợi xã hội Saiseikai phỏng vấn 02 bác sĩ tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng theo kế hoạch đào tạo năm 2017 tại Nhật Bản

Để tiếp tục thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ giữa Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Tổ chức phúc lợi xã hội Saiseikai- Nhật Bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ngày 01 / 7 / 2015, ngày 11/7/2017, Đoàn Tổ chức phúc lợi xã hội Saiseikai- Nhật Bản sang thăm Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và tiến hành phỏng vấn 02 bác sĩ được bệnh viện  cử đi đào tạo theo kế hoạch đào tạo cán bộ của Bệnh viện.

sasekai

 

Từ năm 2014 đến 2016, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã cử 09 cán bộ sang đào tạo tại Trung tâm Ung thư Tỉnh Kanagawa và các bệnh viện trực thuộc Tổ chức phúc lợi xã hội Saiseikai – Nhật Bản. Kết quả đạt được sau các đợt đào tạo đã được các bác sĩ, kỹ thuật viên áp dụng một cách hiệu quả tại bệnh viện trong quá trình chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân.
Bệnh viện đánh giá cao sự hợp tác đào tạo với Tổ chức phúc lợi xã hội Saiseikai trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hy vọng đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện có thể cập nhật kiến thức, những tiến bộ trong lĩnh vực y học để phục vụ cho bệnh nhân ngày càng hiệu quả.

Thu Thảo