Thông báo: về việc trông giữ xe thu phí từ ngày 1/1/2019

49169626 217309042484395 6510401844928315392 n

Thực hiện nghị quyết số 176/NQ-HĐND, ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân Tp Đà Nẵng