Thông báo về việc tổ chức tham gia hội thao CNVCLĐ ngành Y tế thành phố Đà Nẵng lần thứ IV năm 2019

Thông báo về việc tổ chức tham gia hội thao CNVCLĐ ngành Y tế thành phố Đà Nẵng lần thứ IV năm 2019

Chi tiết xem tại đây !