Thông báo về việc chuyên gia đến khám, phẫu thuật và đào tạo tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

THÔNG BÁO
V/v Chuyên gia đến khám, phẫu thuật và đào tạo
tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

 

   Trong chương trình hợp tác quốc tế với các tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực khám, điều trị và đào tạo tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2017; Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã phối hợp với Hội Ung thư Phụ khoa Quốc tế trong lĩnh vực phụ khoa.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thông báo lịch làm việc của Đoàn chuyên gia Hội Ung thư phụ khoa Quốc tế tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2018 như sau:

1. Thành phần:
– Giáo sư Low Jen Hui Jeffrey- Trưởng khoa Ung thư phụ khoa bệnh viện Đại Học Quốc Gia Singapore- Trưởng khoa Ung thư phụ khoa Viện Ung thư Quốc Gia Singapore

– Giáo sư Ng Soon Yau Joseph – Chủ tịch chương trình phẫu thuật ung thư phụ khoa bằng nội soi và robot hỗ trợ- Tư vấn cấp cao khoa ung thư phụ khoa Viện Ung thư, Đại học quốc gia Singapore

2. Thời gian: Từ ngày 27/02/2018- 01/03/2018
3. Nội dung: Khám, phẫu thuật và đào tạo chuyên về ung thư phụ khoa
4. Địa điểm : Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Bác sỹ Trần Thị Như Quỳnh; 

Số điện thoại: 0905343345
Trân trọng./.

thongbao