Thông báo trúng thầu gói số 2 biệt dược gốc

Thong bao trung thau goi so 2 biet duoc goc

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án: Mua sắm các gói thầu cung ứng thuốc năm 2017 – 2018 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng “ Gói thầu thuốc theo tên biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị”                                                                                                                                                                                                                                                               

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây!

                              1. Quyết định số  477 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 2 gói biệt dược gốc

                              2. Phụ lục trúng thầu của Quyết định số  477