Thông báo số 1 – Hội nghị phòng chống ung thư thành phố Đà Nẵng lần III năm 2019

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học phòng chống ung thư hàng năm, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phối hợp với Hội Ung thư Việt Nam tổ chức “Hội nghị Phòng chống Ung thư thành phố Đà Nẵng lần III năm 2019”

Chi tiết tại file đính kèm!