Thông báo Số 1: Hội Nghị phòng chống ung thư thành phố Đà Nẵng lần II năm 2017

Bệnh Viện Ung bướu Đà Nẵng phối hợp với Hội Ung thư Việt Nam tổ chức “Hội nghị Phòng chống Ung thư thành phố Đà Nẵng lần 2 năm 2017”.

Bấm vào đây để xem chi tiết!