Thông báo: Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 và nhận đơn phúc khảo

thong-bao

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 tại bảng tổng hợp kết quả kèm theo và nhận đơn phúc khảo…

Xem chi tiết tại đây