Thạc sĩ Bác sĩ Nội trú Hoàng Văn Tùng

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   HOÀNG VĂN TÙNG

-Ngày sinh:  26/1/1985

-Nơi sinh:     Hà Tĩnh

-Học vị:        Thạc sỹ.BS nội trú

-Học hàm:   

-Chức vụ:    

-Điện thoại CQ:    

-Di động:      0982863643       

-Email: 

2. Quá trình đào tạo

+ BS nội trú ngoại tại ĐHYD Huế

+ BS sơ bộ tại BV Ung bướu, TP HCM

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

Khám và điều trị các bệnh lý ung thư vú- phụ khoa.

4.Lĩnh vực quan tâm   

5. Hoạt động khoa học

6. Lĩnh vực phụ trách: