Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Đức Bảo

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC BẢO

-Ngày sinh:  14/10/1985

-Nơi sinh:     Thành phố Huế

-Học vị:        Thạc sỹ_BSNT

-Học hàm:   

-Chức vụ:    Bác sỹ điều trị

-Điện thoại CQ:    

-Di động:      0906.513.884

-Email: Nguyenducbao@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+ Năm 2004 đến 2010: Học bác sỹ đa khoa Trường đại học Y dược Huế

+ Năm 2010 đến 2013: Học bác sỹ nội trú Trường đại học Y dược Huế

+ Năm 2014: Học chuyên khoa định hướng ung thư Trường đại học Y Hà Nội

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

+ Bác sỹ điều trị Khoa Nội I

4.Lĩnh vực quan tâm   

+ Nội khoa ung bướu

5. Hoạt động khoa học

6. Lĩnh vực phụ trách  

+ Phó trưởng Khoa Nội I