Thạc sĩ Bác sĩ Dương Phước Tuấn

1. Thông tin cơ bản:

– Họ và tên: Dương Phước Tuấn

– Ngày sinh: 18-10-1988

– Nơi sinh: Đà Nẵng

– Học vị: Ths.BSNT chuyên ngành Ngoại khoa

– Học hàm:

– Chức vụ: Bác sĩ điều trị

– Điện thoại CQ: 02363717243

– Di động: 0935351810

– Email: drtuan1810@gmail.com

2. Quá trình đào tạo:

– 2006-2012: Học Y đa khoa hệ 6 năm tại Trường Đại học Y Dược Huế

-2013-2016: Học Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại khoa tại trường Đại học Y Dược Huế

3. Kinh nghiệm chuyên môn:

– Phẫu thuật ung thư đầu cổ

– Phẫu thuật lồng ngực

4. Lĩnh vực quan tâm:

– Ung thư lồng ngực

– Ung thư đầu cổ

5. Hoạt động khoa học:

– Tham gia báo cáo tại hội nghị phòng chống ung thư tại Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

6. Lĩnh vực phụ trách:

– Ung thư lồng ngực.

– Ung thư đầu cổ