Sở Y Tế kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

Thực hiện kế hoạch số 2941/KH-SYT ngày 15/11/2018 của Sở Y tế về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018.

Ngày 17/12/2018 Sở y tế đã thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng do BSCKII. Nguyễn Út – Phó Giám đốc Sở Y tế – Trưởng đoàn cùng các thành viên đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2018.

Mục đích của việc kiểm tra công tác bệnh viện nhằm đánh giá thực trạng chất lượng bệnh viện sau một năm hoạt động. Trên cơ sở đó tìm ra những hạn chế cần khắc phục để có kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện.

KTCLBV1

Ông Nguyễn Út – Phó giám đốc Sở Y Tế – Trưởng đoàn kiểm tra 

 

Nội dung kiểm tra tại Bệnh viện bao gồm: Hướng dẫn, đón tiếp, cấp cứu người bệnh; nghiên cứu khoa học; thiết lập hệ thống và xây dựng triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện; phòng ngừa sai sót, sự cố và cách khắc phục; đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng; nhân sự tổng hợp, cơ cấu tổ chức bệnh viện; số lượng và cơ cấu nhân lực; chất lượng nguồn nhân lực; chế độ đãi ngộ và điều kiện môi trường làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm tra số liệu hoạt động tài chính; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh; an ninh, trật tự an toàn cháy nổ; quản lý hồ sơ bệnh án; kiểm kê thuốc trong bệnh viện; quản lý cung ứng và sử dụng thuốc; môi trường chăm sóc người bệnh; quyền và lợi ích của người bệnh; phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; nănhiện kỹ thuật chuyên môn; tiêu chí đặc thù chuyên khoa…

KTCLBV2

Biểu đồ  so sánh lượt khám bệnh trong các năm

 

Sau khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra Sở Y tế nhận xét: Bệnh viện có mô hình tổ chức đáp ứng các điều kiện về quy mô đối với bệnh viện hạng I, có đủ nhân lực được đào tạo chuyên môn phù hợp, đáp ứng các quy định, đồng thời bệnh viện đã chú trọng bố trí nhân lực trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật. Thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, tích cực triển khai và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu thuộc chuyên khoa, đảm bảo đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh. Bệnh viện được đánh giá đã có nhiều cố gắng tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch được giao và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Sở Y tế giao. Trong năm: tổng số lần khám bệnh 86,637 lượt người, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 25.544 lượt người, công suất sử dụng giường bệnh 111% kế hoạch. Bệnh viện đã phát triển được 17 kỹ thuật mới trong đó có 6 kỹ thuật lâm sàng và 11 kỹ thuật cận lâm sàng; thực hiện có hiệu quả đề án 1816, Dự án bệnh viện vệ tinh, 5 bác sĩ được đào tạo thực hành ung thư nâng cao. Bệnh viện đã triển khai các quy trình đơn giản hoá thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; Cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, khang trang; Cảnh quan, vệ sinh môi trường bệnh viện đảm bảo sạch đẹp. Trang thiết bị đáp ứng việc triển khai các kỹ thuật chuyên môn theo phạm vi được phê duyệt.

 

Điểm trung bình chung của bệnh viện được đoàn kiểm tra đánh giá là 4,02 đạt mức 4 trên tổng số 5 mức đánh giá, tăng 7,2% so với năm 2017.

KTCLBV3

Biểu đồ so sánh các mức điểm chất lượng của bệnh viện qua các năm

 

BSCKII. Nguyễn Út – PGĐ Sở Y tế, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện đã đạt được trong năm, nhất là hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua của bệnh viện và đề nghị thời gian tới bệnh viện khắc phục những tồn tại và có giải pháp ưu tiên để cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

KTCLBV4

BSCKII. Trần Tứ Quý – Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện phát biểu tại buổi kiểm tra

 

BSCKII.Trần Tứ Quý – Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra, và mong muốn trong năm tới tập thể cán bộ viên chức người lao động đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành giao cho như: tích cực phát triển các kỹ thuật mới, đặc biệt là các kỹ thuật mũi nhọn mang tính chuyên sâu; tiếp tục cải tiến quy trình khám chữa bệnh tại khoa Khám bệnh; tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; thường xuyên giáo dục y đức nghề nghiệp cho nhân viên bệnh viện… phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh.