Quyết định về việc thay đổi Lãnh đạo, quản lý Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

Thực hiện Công văn số 2738/SNV-CCVC ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Sở Nội vụ về công tác cán bộ tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ngày 03/12/2018 bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng đã công bố và trao quyết định phụ trách Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho BSCKII. Trần Tứ Quý – Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Đồng thời trao quyết định về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho BSCKII. Nguyễn Út để tập trung nhiệm vụ Phó Giám đốc tại Sở y tế thành phố Đà Nẵng.

congbo QD

Bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng công bố quyết định

QD2