PHẪU THUẬT TIM MẠCH – LỒNG NGỰC

STT

TÊN KĨ HUẬT

I. PHẪU THUẬT TIM MCH – LNG NGC

199

Bóc màng phổi trong dày dính màng phổi

200

Bóc vỏ màng phổi điều tr ổ cặn màng phổi

201

Bóc vỏ màng phổi kèm khâu lỗ dò phế quản trong ổ cặn màng phổi có dò phế quản.

202

Cắt thuỳ hay 1 phân thuỳ phổi

203

Cắt thuỳ kèm cắt 1 phân thuỳ phổi điển hình

204

Cắt thuỳ phổi 2 bên lồng ngực trong một phẫu thuật

205

Cắt bỏ giãn nh mạch chi i

206

Cắt mảng thành ngực điều tr ổ cặn màng phổi

207

Cắt một phổi do ung t

208

Cắt một thuỳ kèm cắt một phân thuỳ điển hình do ung t

209

Cắt một thuỳ phổi hoặc một phân thuỳ phổi do ung t

210

Cắt phổi không điển hình (Wedgresection)

211

Cắt phổi không điển hình do ung t

212

Cắt thuỳ phổi hoặc cắt lá phổi  kèm vét hạch trung thất

213

Cắt thuỳ phổi hoặc cắt lá phổi kèm cắt một mảng thành ngực

214

Cắt thuỳ phổi, phần phổi còn lại

215

Cắt màng tim

 

216

 

Cắt máu hay bạch mạch vùng cổ, vùng trên xương đòn, vùng nách xâm lấn các mạch máu lớn

217

Cắt máu, u bạch huyết đưng kính  dư 5 cm

218

Cắt máu, u bạch huyết đưng kính 5 – 10cm

219

Cắt máu, u bạch huyết đưng kính trên 10cm

220

Cắt u nang phổi hoặc u nang phế quản

221

Cắt trung thất

222

Cắt u xương sườn 1 xương

223

Cắt u xương sườn nhiều xương

224

Cố đnh gãy ơng sườn bằng băng dính to bản

225

Khâu lại vết phẫu thuật lồng ngực bị nhiễm khuẩn

226

Khâu vết tơng nhu mô phổi

227

Lấy cục máu gây nghẽn mạch

228

Mở lồng ngực thăm dò, sinh thiết

229

Mở lồng ngực trong tràn k màng phổi có cắt thuỳ phổi

230

Mở lồng ngực trong tràn k màng phổikhâu lỗ thủng

231

Mở màng phổi tối đa

232

Mở ngực nhỏ tạo dính màng phổi trong tràn k màng phổi tái phát

233

Phẫu thuật bóc u thành ngực

234

Phẫu thuật cắt kén k phổi

235

Phẫu thuật cắt phổi biệt lập ngoài thuỳ phổi

236

Phẫu thuật cắt phổi kèm theo bóc vỏ màng phổi

237

Phẫu thuật cắt u sụn phế quản

238

Phẫu thuật điều tr ghép động mạch bằng ống ghép tự thân

239

Phẫu thuật nội soi g dính, hút rửa trong bệnh lý mủ màng phổi

240

Phẫu thuật nội soi lồng ngực lấy máu tụ, cầm máu

241

Phẫu thuật nội soi lồng ngực sinh thiết chẩn đoán

242

Phẫu thuật nội soi lồng ngực xử trí tràn k màng phổi

243

Phẫu thuật nội soi lồng ngực xử trí tràn máu màng phổi

244

Phu thuật phồng động mạcchủ bụng đon dưới động mạch thận

245

Phu thuật phồng hoc thông động mạcchi

246

Phẫu thuật vét hạch nách

247

Tht các động mạch ngoi vi