PHẪU THUẬT TIẾT NIỆU – SINH DỤC

STT

TÊN KĨ THUẬT

VI. PHẪU THUẬT TIT NIỆU – SINH DC

367

Cắm niệu quản bàng quang

368

Cắt âm vtvét hạch bẹn 2 bên do ung t

369

Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da

370

Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài

371

Cắt bỏ dương vật ung thư có vét hạch

372

Cắt bỏ tinh hoàn

373

Cắt bỏ tuyến tiền liệt kèm túi tinh và bàng quang

374

Cắt u nephroblastomsau phúc mạc

375

Cắt cổ bàng quang

376

Cắt cụt toàn bộ bộ phận sinh dục ngoài do ung thư- + nạo vét hạch bẹn hai bên

377

Cắt ơng vật không vét hạch, cắt một nửa ơng vật

378

Cắt hẹp bao quy đầu

379

Cắt một nửa bàng quang và cắt túi thừa bàng quang

380

Cắt một nửa thận

381

Cắt nang thừng tinh hai bên

382

Cắt nang thừng tinh một bên

383

Cắt rộng u niệu đạo, vét hạch

384

Cắt thận đơthuần

385

Cắt thận thận phụ (thận dư số) vi niệu quản lạc chỗ

386

Cắt thận và niệu quản do u niệu quản, u đưng tiết niệu

387

Cắt toàn bộ bàng quang kèm tạo hình bàng quang kiểu Studder

 

388

 

Cắt toàn bộ bàng quang và tạo hình bàng quang bằng ruột trong điều tr ung thư bàng quang

389

Cắt toàn bộ bàng quang, cắm niệu quản vào ruột

390

Cắt toàn bộ bàng quangkèm tạo hình ruột  bàng quang

391

Cắt toàn bộ thận và niệu quản

392

Cắt u bàng quang đưng trên

393

Cắt lành dương vật

394

Cắt u nang thừng tinh

395

Cắt u niệu đạo, van niệu đạo qua nội soi

396

Cắt u sùi đầu miệng sáo

397

Cắt thận lành

398

Cắt ung thư thận có hoặc không vét hạch hệ thống

399

Dẫn lưu áp xe khoang Retzius

400

Dẫn lưu bàng quang bằng chọc trôca

401

Dẫn lưu bể thận tối thiểu

402

Dẫn lưu hai niệu quản rthành bụng

403

Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nưtiểu

404

Đưa một đầu niệu đạo ra ngoài da

405

Lấy sỏi bàng quang

406

Lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lỗ rò bàng quang

407

Nong niệu đạo

408

Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt

409

Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt trong điều tr ung thư tuyến tiền liệt

410

Phẫu thuật cắt túi thừa bàng quang

411

Phẫu thuật lấy dây chằng rộng, u đáy chậu, u tiểu khung

412

Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang

413

Phẫu thuật nội soi cắt thận

414

Phẫu thuật nội soi cắt tinh hoàn thoái hoá trong ổ bụng

415

Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt

416

Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa bàng quang

417

Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tng thận 1 bên

418

Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tng thận 2 bên

419

Phẫu thuật nội soi u phì đại tiền liệt tuyến

420

Phẫu thuật rò bàng quangâm đạo, bàng quangtử cungtrực tràng

421

Phẫu thuật rò niệu quản – âm đạo

422

Phẫu thuật tái tạo miệng sáo do hẹp miệng sáo

423

Phẫu thuật tràn dch màng tinh hoàn

424

Thay ống thông dẫn lưu thận, bàng quang

425

Thông niệu quản ra da qua 1 đoạn ruột đơthuần