Nghị quyết số 99/2017/NQ-HDNNghị quyết số 99/2017/NQ-HDND quy định giá KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng.D quy định giá KCB

Nghị quyết số 99/2017/NQ-HDND quy định giá KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết xem tại đây! 992017NQHDND.pdf