Mẹ bệnh nhân Nguyễn Duy Hùng Khoa: Huyết học và Nhi

Đà Nẵng: ngày 31 / 07 / 2014.

“Kể từ ngày xuất viện về nhà đến nay, tuy vết thương đã lành hẳn nhưng lúc nào cũng quan tâm và cho con tôi trở lại tái khám theo định kỳ.”