Lễ tiếp nhận tài trợ cho bếp từ thiện tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Ngày 7/4/2015, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tổ chức buổi tiếp nhận tài trợ từ Ông Trần Mai Hạnh- Sống tại Berlin Cộng Hòa Liên ban Đức với số tiền là 1.000 Euro tương đương 23.505.000 vnd.Số tiền này được dùng để mua 01 tấn gạo và các loại thực phẩm ủng hộ cho Bếp từ thiện tại Bệnh viện.

Tham dự buổi tiếp nhận tài trợcó  bà Nguyễn Thị Vân Lan- Phó Chủ tịch Hội  Bảo trợ Phụ nữ & Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng,ông Trần Quang Hiếu- Phó Giám đốc thường trực Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và đại diện của ông Trần Mai Hạnh – Ông Nguyễn Văn Định Việt kiều Đức đến trao tài trợ.

 Để bày tỏsự cảm ơn sâu sắc đến lòng hảo tâm của kiều bào ở Đức đối với bệnh nhân Ung thư nghèo tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng-Hội Bảo trợ Phụ nữ & Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng đã trao tặng Tấm lòng vàng cho ông Trần Mai Hạnh và mong muốn Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, hỗ trợ của kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức trong tương lai.

 

 

P. Đối Ngoại – Tiếp Thị