Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2017 – Chi bộ liên khoa 1

Ngày 10 tháng 5 năm 2017, thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, Chi Bộ Liên khoa 1 – Đảng bộ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Hồng Nga vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi Lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đứng trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung vị lãnh tụ, đồng chí Nguyễn Hồng Nga đã đọc lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

1

 

2

P. CNTT