Lễ công bố quyết định thành lập Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Hòa chung trong không khí phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam;

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức lại Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đà Nẵng) và tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thành lập Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Ngày 3 tháng 6 năm 2016, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Hà Thảo Chi, Ủy viên Ban Thường vu, Chánh văn phòng Thành đoàn kiêm Bí thư Đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã trao Quyết định thành lập Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho đồng chí Nguyễn Văn Hải Vân (Bí thư Đoàn cơ sở) và Ban chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã ra mắt Hội nghị gồm 9 đồng chí như sau :

–         Đ/c Nguyễn Văn Hải Vân

– Bí thư Đoàn cơ sở.

–         Đ/c Nguyễn Sỹ Linh

– Phó Bí thư Đoàn cơ sở.

–         Đ/c Bùi Ánh Phúc

– UV Thường vụ.

–         Đ/c Phan Đình Linh

– Ủy viên BCH.

–         Đ/c Lê Phước Hoàng

– Ủy viên BCH.

–         Đ/c Đào Chánh Quân

– Ủy viên BCH.

–         Đ/c Nguyễn Phú Cường

– Ủy viên BCH.

–         Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Như

– Ủy viên BCH.

–         Đ/c Trần Thị Như Lâm

– Ủy viên BCH.

Tại buổi Lễ công bố trang trọng này, thay mặt BCH Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Hải Vân, Bí thư Đoàn cơ sở đã thông qua chương trình hành động, đồng thời trao các quyết định thành lập các Chi đoàn trực thuộc, gồm 9 Chi đoàn với tổng số 334 đoàn viên thanh niên, trong đó có 85 nam, 249 nữ, cơ cấu cụ thể như sau

• Chi đoàn Văn phòng 1 gồm 11 đoàn viên thanh niên của các phòng: TCCB, HCQT, CNTT, Vật tư TBYT. BCH gồm các đồng chí:

– Đ/c Nguyễn Phú Cường  

– Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Trần Văn Phước

– Phó Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Lê Huy Vĩ       

– Ủy viên BCH.

• Chi đoàn Văn phòng 2 gồm 34 đoàn viên thanh niên của các khoa/phòng: TCKT, KHTH, CĐT & QLCLBV, Điều dưỡng, Khoa Dược. BCH gồm các đồng chí:

– Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Như

– Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Nguyễn Ngọc Tùng 

– Phó Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Phượng

– Ủy viên BCH.

• Chi đoàn Liên khoa 1 gồm 59 đoàn viên thanh niên của các khoa: Hóa trị 1, Hóa trị 2, Huyết học. BCH gồm các đồng chí:

– Đ/c Lê Phước Hoàng  

– Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Nguyễn Thu Hà  

– Phó Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Hoàng Thị Khoa Nhi

– Ủy viên BCH.

• Chi đoàn Liên khoa 2A gồm 54 đoàn viên thanh niên của các khoa: Ngoại 1, Ngoại 2, Ngoại 3. BCH gồm các đồng chí:

– Đ/c Trương Thanh Hiếu 

– Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Bùi Sỹ Nghĩa

– Phó Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Trần Thị Liễu

– Ủy viên BCH.

• Chi đoàn Liên khoa 2B gồm 47 đoàn viên thanh niên của các khoa: GMHS, KSNK, CĐHA, NS&TDCN. BCH gồm các đồng chí:

– Đ/c Nguyễn Sỹ Linh 

– Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Phạm Ngọc Đề    

– Phó Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Trương Công Vũ

– Ủy viên BCH.

• Chi đoàn Liên khoa 2C gồm 47 đoàn viên thanh niên của các khoa: GPB, YHHN, XNTM. BCH gồm các đồng chí:

– Đ/c Bùi Ánh Phúc   

– Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Lê Ngọc Ánh   

– Phó Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Trần Minh Nghĩa

– Ủy viên BCH.

• Chi đoàn Liên khoa 3A gồm 33 đoàn viên thanh niên của các khoa: KTPX, XT. BCH gồm các đồng chí:

– Đ/c Trần Thị Như Lâm

– Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Đinh Xuân Hùng  

– Phó Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Quách Thị Ly Na 

– Ủy viên BCH.

• Chi đoàn Liên khoa 3B gồm 27 đoàn viên thanh niên của khoa: CSGN. BCH gồm các đồng chí:

– Đ/c Phan Đình Linh 

– Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Nguyễn Hà Phương   

– Phó Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Bùi Văn Hoàn 

– Ủy viên BCH.

• Chi đoàn Liên khoa 3C gồm 22 đoàn viên thanh niên của khoa: KB&CC. BCH gồm các đồng chí:

– Đ/c Đào Chánh Quân  

– Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Phan Thị Phương

– Phó Bí thư chi đoàn.

– Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà

– Ủy viên BCH.

Cũng tại buổi Lễ công bố Quyết định thành lập Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng này, đồng chí Nguyễn Út, Bí thư Đảng ủy-Giám Đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và đồng chí Nguyễn Hà Thảo Chi, Ủy viên Ban Thường vu-Chánh văn phòng Thành đoàn kiêm Bí thư Đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã phát biểu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho BCH Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Thay mặt BCH Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Hải Vân, Bí thư Đoàn cơ sở đã phát biểu đáp từ và nhận nhiệm vụ do Đoàn khối các cơ quan và Đảng ủy Bệnh viện giao phó. Đồng chí Nguyễn Văn Hải Vân cũng thay mặt cho tuổi trẻ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thể hiện quyết tâm phấn đấu xây dựng Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng ngày một phát triển vươn lên, vững về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và mạnh về hoạt động phong trào.

Đoàn Thanh Niên