Khoa Kỹ Thuật Phóng Xạ

1. Thông tin chung       :

Tên khoa          : Kỹ thuật phóng xạ

Địa chỉ              : Tầng hầm – Khu nhà D – Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Điện thoại         :

+ Phòng Hành chính :                                  02363.717.314

+ Phòng Lập kế hoạch :                               02363.717.313

+ Phòng Điều khiển gia tốc :                         02363.717.316

2. Tổ chức nhân sự      :

a. Cơ cấu tổ chức         : Khoa gồm có 02 đơn vị:

– Đơn vị thực hiện công tác kỹ thuật xạ trị:

+ Phòng hành chính

+ Làm khuôn

+ Mô phỏng

+ Xạ trị gia tốc (xạ trị ngoài)

+ Xạ trị áp sát (xạ trị trong)

– Đơn vị thực hiện công tác vật lý bức xạ trong xạ trị:

+ Lập kế hoạch điều trị

+ QA & QC

+ An toàn bức xạ

b. Tình hình nhân lực:

– Lãnh đạo khoa:

+ KS. Nguyễn Văn Pháp: Trưởng khoa.

Điện thoại:                  

Cơ quan: 02363.717.312           

Di động: 0905.244.234

Email: phapub@gmail.com  

+ KS. Đinh Xuân Hùng : Phó khoa

+ KTV. Nguyễn Ngọc Chiến: Kỹ thuật viên trưởng

– Nhân sự khoa : Tổng số 19 nhân viên, trong đó:

                          + Kỹ sư              : 06

+ Kỹ thuật viên   : 11

+ Điều dưỡng     : 01

+ Hộ lý                : 01

+ Danh sách nhân viên:

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Pháp

Kỹ sư

Trưởng khoa

2

Đinh Xuân Hùng

Kỹ sư

Phó khoa

3

Phan Đức Dũng

Kỹ sư

 

4

Nguyễn Thị Mai Hương

Kỹ sư

 

5

Trần Thị Hương

Kỹ sư

 

6

Chu Minh Đức

Kỹ sư

 

7

Nguyễn Ngọc Chiến

Kỹ thuật viên

KTV Trưởng

8

Nguyễn Tấn Phước

Kỹ thuật viên

 

9

Nguyễn Quốc Lộc

Kỹ thuật viên

 

10

Phan Tâm

Kỹ thuật viên

 

11

Nguyễn Văn Huy

Kỹ thuật viên

 

12

Nguyễn Văn Hiền

Kỹ thuật viên

 

13

Cao Thị Hường

Kỹ thuật viên

 

14

Hồ Ngọc Vẽ

Kỹ thuật viên

 

15

Nguyễn Huỳnh Phạm Trịnh

Kỹ thuật viên

 

16

Trần Quang

Kỹ thuật viên

 

17

Sử Anh Huy

Kỹ thuật viên

 

18

Trần Thị Xuân

Điều dưỡng

 

19

Đặng Thị Thu Hương

Hộ lý

 

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

a.Phòng gia tốc:

Hiện nay khoa đang có 02 máy gia tốc tuyến tính hiện đại của hãng Varian có thể thực hiện tất cả các kỹ thuật xạ trị ngoài từ đơn giãn đến phức tạp (2D, 3D-CRT, IMRT, VMAT)

-Máy CX đa mức năng lượng: Máy sản xuất được hai loại bức xạ:

   +Tia X (Photon): 02 mức năng lượng 6MV & 15MV

   +Tia điện tử (Electron): 05 mức năng lượng 6,9,12,16 & 20 MeV

   +Máy CX có hệ thống ống chuẩn trực đa lá động ( D-MLC 80 lá ) để tạo hình chùm tia và thiết bị chụp ảnh trường chiếu xạ (Portal Vision)

MAY CX

-Máy Unique đơn năng:
  +Tia X ( Photon ) : 6MV
 + Hệ thống ống chuẩn trực đa lá động   (DMLC – 120 lá)

  +Hệ thống chụp ảnh trường chiếu xạ và đo liều chiếu xạ (Portal Vision)

Unique