Khai giảng khóa đào tạo bác sĩ ung thư phụ khoa tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Sáng ngày 03/7/2017, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã phối hợp với Tổ chức Ung thư Phụ Khoa Quốc tế (IGCS) tổ chức khai giảng khóa đào tạo bác sĩ ung thư phụ khoa tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

1
   Buổi khai giảng có sự tham dự của Ban Giám đốc bệnh viện, lãnh đạo các khoa, phòng, Các bác sĩ khoa Ngoại 3 và Đoàn Bác sĩ của Tổ chức Ung thư Phụ khoa Quốc tế.
   Chương trình đào tạo sẽ kéo dài trong vòng 02 năm, việc đào tạo và huấn luyện sẽ được thực hiện trên mạng; Mỗi học viên sẽ trực tiếp được giám sát bởi một giám sát viên tại bệnh viện và một chuyên gia cố vấn ung thư phụ khoa từ một trung tâm nước ngoài.
   Hàng tháng chương trình thảo luận đa chuyên khoa sẽ được tổ chức để các học viên, giám sát viên và chuyên gia cố vấn cùng thảo luận các ca lâm sàng, tận dụng cơ hội học hỏi và cố vấn thường xuyên.
   Trong khóa đào tạo sẽ đều đặn có các chuyên gia cố vấn nước ngoài đến thăm và làm việc tại bệnh viện để thực hiện giảng dạy trực tiếp, đồng thời hỗ trợ các học viên đi đến các trung tâm cố vấn để được tham gia huấn luyện và đào tạo trong vòng (nhiều nhất là) 3 tháng.
   Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên sẽ được cấp chứng chỉ của Tổ chức Ung thư Phụ Khoa Quốc tế (IGCS).
   Bệnh viện Ung bướu đã tạo điều kiện cho Bs. Trần Thị Như Quỳnh tham gia khóa đào tạo dưới sự giám sát của BSCKII. Trần Tứ Quý và hai chuyên gia nước ngoài Bs Ellen Baker và Bs Đinh Anh Trí.
   Đây là thành công bước đầu trong việc hợp tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng với Tổ chức Ung thư Phụ Khoa Quốc tế (IGCS). Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng mong muốn mô hình hợp tác này ngày được nhân rộng trong tương lai.

Thu Thảo