Kế hoạch Về việc tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn y tế chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2017

Kế hoạch “Về việc  tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn y tế chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2017” :

tbd

tbd1

tbd2