Kế hoạch: Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Thực hiện công văn số 1241/SYT-NVY, ngày 22/5/2017 của sở y tế về việc triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017, bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động…

thangvitreem2017-01

thangvitreem2017-02