Kế hoạch Tổ chức xét chọn Biểu tượng (Logo) Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Căn cứ Thông báo số 293/BVUBĐN-CĐBV ngày 24/5/2017 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Công đoàn Bệnh viện về việc sáng tác logo Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng;

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tổ chức xét chọn Biểu tượng (Logo) của bệnh viện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA

– Cuộc thi xét chọn biểu tượng (Logo) nhằm chọn ra biểu tượng bệnh viện có ý nghĩa, thể hiện rõ nét đặc trưng của bệnh viện chuyên khoa Ung bướu Đà Nẵng nói riêng, thể hiện hoạt động nhân đạo và nhân văn hướng đến xây dựng và nhận diện thương hiệu thu hút ngày càng nhiều bệnh nhân trong nước và quốc tế đến với Bệnh viện.

– Phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các Khoa, Phòng, cán bộ, nhân viên bệnh viện vào việc tham gia xét chọn biểu tượng (Logo) thể hiện được nét đặc trưng riêng của Bệnh viện.

– Cuộc thi sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống khám chữa bệnh ung bướu của bệnh viện, những giá trị nhân đạo và nhân văn bệnh viện đã thực hiện và ngày càng phát huy trong những năm qua; tăng cường sự hiểu biết về bệnh ung bướu đối với bệnh nhân trong và ngoài nước.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: dự kiến trung tuần tháng 8/2017.

2. Địa điểm: Phòng họp giao ban tầng 2 Bệnh viện.

III. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN:

1. Đại diện Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng.

2. Đại diện Ban Giám đốc Sở Y tế TPĐN.

3. Đại diện Công đoàn ngành y tế TPĐN.

4. Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện.

5. Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện.

 IV. YÊU CẦU

– Logo phải có tính khái quát, thể hiện được ý nghĩa và đặc trưng của bệnh viện nhằm quảng bá hình ảnh bệnh viện trong và ngoài nước.

– Logo phải đạt được những yêu cầu về thiết kế như tính thẩm mỹ, sự độc đáo, ấn tượng, cảm xúc, dễ nhận biết, dễ ghi nhớ; thuận tiện cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được trên mọi chất liệu, thuận tiện cho việc tuyên truyền và đảm bảo sử dụng lâu dài.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

01 giải nhất trị giá giải 5.000.000 đồng.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

– Tác giả logo thuyết minh về tác phẩm tham gia dự thi qua power point.

– Tác giả logo dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật. Bệnh viện không chịu trách nhiệm với các sản phẩm dự thi vi phạm bản quyền tác giả cũng như không can thiệp vào bất cứ tranh chấp bản quyền nào về sản phẩm dự thi được gửi từ các tác giả.

– Khoa, phòng và cá nhân không được sử dụng biểu trưng vào mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của Hội đồng xét chọn.

– Trong thời gian tham gia cuộc thi này, tác giả logo không được gửi tác phẩm tham gia bất kỳ các cuộc thi nào khác.

– Trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, Tác giả logo phải thông báo đến Hội đồng xét chọn bằng văn bản trước khi hết thời gian hết hạn chấm thi.

– Ban chấm thi có quyền hủy bỏ giải thưởng đối với sản phẩm đạt giải nếu vi phạm quy định hoặc có xảy ra tranh chấp, khiếu nại.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức cán bộ: chuẩn bị chương trình và các nội dung liên quan đến buổi xét chọn.

2. Phòng Hành chính quản trị: chuẩn bị Hội trường, nước uống, trái cây, và hoa tặng thưởng.

3. Phòng Tài chính kế toán: chuẩn bị kinh phí:

– Kinh phí Giải thưởng.

  – Kinh phí mua trái cây, hoa tặng thưởng: 500.000 đồng.

  – Kinh phí hỗ trợ Hội đồng xét chọn: 500.000/người x 5 người = 2.500.000 đ.

  – Kinh phí đại biểu, tác giả tham gia dự thi logo, thư ký: 200.000 đ/người (chi theo thực tế).

4. Phòng Công nghê thông tin: tham gia đưa tin, viết bài.

5. Các khoa/ phòng: tham gia thuyết trình tác phẩm tham gia dự thi theo quy định.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức buổi xét chọn biểu tượng (logo) Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Đề nghị các Khoa, Phòng có liên quan và các thành phần tham dự triển khai thực hiện kế hoạch này./.

Click đường link bên dưới để xem chi tiết Kế hoạch 

https://drive.google.com/file/d/0BzE_qSJXR1FpRUstZi1iSFE5eEE/view?usp=sharing