Kế hoạch Tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 1013/SYT-NVY ngày 14/05/2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018; Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động như sau:

ngay KHCNVN

Ke hoach KHCN1

 

Ke hoach KHCN2