Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5

ke hoach

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 – Công bố quyết định thành lập Chi Hội Điều dưỡng Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.

Chi tiết tại file đính kèm!