Kế hoạch tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn tầm soát một số bệnh ung thư cho đối tượng chính sách, người có công cách mạng tại địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam

Kế hoạch tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn tầm soát một số bệnh ung thư cho đối tượng chính sách, người có công cách mạng tại địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam

Chi tiết xem tại đây !