Kế hoạch tổ chức hội thi rèn luyện tay nghề cho điều dưỡng và kĩ thuật viên làm công tác điều dưỡng

rsz khoavu

Thực hiện Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 và 83 tiêu chí chất lượng Bệnh viện năm 2013, đồng thời đánh giá chất lượng trong công tác chăm sóc, phục vụ người bệnh (Thực hiện tốt quy chế, quy định Bệnh viện và nâng cao kiến thức, kỹ năng trong chuyên môn). Phòng Điều Dưỡng phối hợp với các khoa phòng tổ chức “Hội thi rèn luyện tay nghề cho Điều dưỡng –  Kỹ thuật viên (làm công tác điều dưỡng) theo tiêu chí nâng cao chất lượng Bệnh viện năm 2014” như sau:

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

– Phát động và duy trì phong trào thi đua học tập nâng cao tay nghề trong Bệnh viện.

– Góp phần bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghề nghiệp trong chăm sóc người bệnh.

– Rèn luyện kỹ năng trong thực hiện quy trình kỹ thuật chuyên môn. Đảm bảo hội thi nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất.

II.NỘI DUNG HỘI THI:

 1. 1.Hình thức tổ chức:

– Toàn bộ thí sinh phải thi cả 2 môn:

+ Lý thuyết

+ Thực hành

 1. 2.Đối tượng dự thi:

Tất cả điều dưỡng, kỹ thuật viên (làm công tác điều dưỡng) đang công tác tại 11 khoa lâm sàng bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (khoa Khám – Cấp cứu, PT – GMHS, CSGN – ĐTTC, Xạ trị, TN – SDN – MM, Vú – Phụ khoa, Hóa trị 1, Tiêu hóa, TK – ĐC – LN, Hóa trị 2, Tạo máu).

(Trừ các đối tượng đang nghỉ hậu sản, đi học trong thời gian tổ chức thi).

 1. 3.Thời gian tổ chức:

– Ban tổ chức, hội đồng chấm thi họp lúc: 14 giờ 30 phút ngày 04/11/2014.

– Khai mạc hội thi tay nghề điều dưỡng vào 13 giờ 30 phút ngày 24/11/2014.

– Ngày thi         : Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 28/11/2014.

– Thi lý thuyết: Chia 2 khung.

+ Khung I:Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 24/11/2014. 

+ Khung II:Từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 24/11/2014.

(Chú ý: Những điều dưỡng, kỹ thuật viên thi trong khung giờ thứ nhất bắt buộc phải có mặt tại Hội trường thi lúc 13 giờ 15 phút ngày 24/11/2014 để ổn định chỗ ngồi và dự Lễ Khai mạc Hội thi.)

 

– Thi thực hành: Các ngày từ 25/11/2014 đến 28/11/2014.

+ Sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

 

– Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi tay nghề điều dưỡng năm 2014 vào 13 giờ 30 phút ngày 01/12/2014.

 1. 4.Địa điểm:

– Thi lý thuyết: Hội trường lớn Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

– Thi thực hành: Tại các khoa Xạ trị, Chăm sóc giảm nhẹ, Hóa trị 1, Hóa trị 2, Vú phụ khoa, Tạo máu, Tiết niệu sinh dục, Thần kinh đầu cổ, Tiêu hóa.

III.TỔ CHỨC HỘI THI:

1.Thành lập các Hội đồng, Ban:

1.1.  Ban tổ chức: Gồm có 08 thành viên.

1)TTND. BSCKII. Trịnh Lương Trân                     Giám đốc                        BVTrưởng ban

2)TTND.BSCKII. Trần Quang Hiếu                        P.GĐ TT BV                  Phó trưởng ban

3)BSCKII. Nguyễn Hồng Long                               P.Giám đốc                   Thành viên

4)BSCKI. Ngô Tuyết Ngọc                                   TK Hóa Trị                     Thành viên

5)BSCKI Sữ Thị Ngân                                         TP. KTTH                      Thành viên

6)CN Trần Thanh Tú                                            TP. Điều dưỡng             Thành viên

7)Hồ Thị Diễm Phương                                        TP. TCKT                      Thành viên

8)Ths. Đinh Gia Hoàng Việt                                  TP. HCQT                     Thành viên

1.2.  Ban giám khảo:

– BSCKII. Nguyễn Hồng Long                               P.Giám đốc                    Trưởng ban

– CN. Trần Thanh Tú                                            TP. Điều dưỡng              Phó ban

  • + Hội đồng chấm thi và coi thi lý thuyết:
  • + Hội đồng coi thi lý thuyết:

1)CN. Trần Thanh Tú                                     TP. Điều dưỡng

2)ĐD. Nguyễn Thị Xuân Thanh                    P.TP Điều dưỡng

3)CN. Nguyễn Thị Thúy                                 ĐDTK. VPK

4)CN. Nguyễn Thị Mai                                   ĐDTK. KSNK

5)CN. Văn Thị Hoài Ly                                   ĐDTK. TH

+ Hội đồng chấm thi lý thuyết:

1)ĐD. Nguyễn Thị Xuân Thanh                    P.TP Điều dưỡng

2)CN. Nguyễn Thị Thúy                                 ĐDTK. VPK

3)CN. Nguyễn Thị  Mai                                   ĐDTK. KSNK

 • + Hội đồng chấm thi thực hành:
  • Nhóm I:
            1)CN. Trần Thanh Tú                                      TP. Điều dưỡng(Trưởng nhóm)
            2)CN. Nguyễn Thị Mai                                     ĐDTK. KSNK
            3)CN. Nguyễn Thị Nguyệt                               ĐDTK. Hóa trị 2
            4)ĐDGM. Đặng Thanh Phong                        ĐDTK. PT – GMHS
            5)CN. Phạm Thị Ngân                                      ĐDTK. TK – ĐC – LN
            6)CĐĐD. Trương Hồng Thu                           ĐDTK. XT
   Nhóm II:
           1)ĐD. Nguyễn Thị Xuân Thanh                      P.TP Điều dưỡng(Trưởng nhóm)
           2)CN. Nguyễn Thị Thúy                                    ĐDTK. VPK
           3)CN. Nguyễn Thị Hà Phương                       ĐDTK. CSGN – ĐTTC
           4)CN. Lưu Thị Dung                                          ĐDTK. TN – SDN – MM
           5)CN. Nguyễn Thị Thanh Trà                          ĐDTK. K – CC
           6)CĐĐD. Lê Hữu Long                                     ĐDTK. TM

 • 1.3  Ban thư ký:
   •        1)CN. Lê Văn Sự                                                ĐDTK. Hóa trị 1
   •        2)CN. Văn Thị Hoài                                            ĐDTK. TH

Mời 02 (hai) giáo viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng tham gia chấm thi thực hành Tay nghề điều dưỡng

     1)Nguyễn Thị Hương

     2)Nguyễn Thị Thanh Vân

2.Phân công thực hiện:

2.1 Thi lý thuyết:

2.1.1 Nội dung thi:

– Áp dụng những kiến thức chuyên môn đào tạo ngành điều dưỡng đa khoa và chuyên khoa do Bộ Y tế ban hành.

– Thông tư số: 07/TT – BYT ban hành ngày 26/01/2011 về việc “Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện”.

– Thông tư số: 18/2009/TT – BYT ban hành ngày 14/10/2009 về việc “Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” (học Chương II).

– Thông tư số: 08/2011/TT – BYT ban hành ngày 26/01/2011 về việc “Hướng dẫn công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện”  (học Chương I).

– Chức tránh, nhiệm vụ của điều dưỡng viên.

– 12 điều y đức.

2.1.2 Soạn đề:

– Phòng Điều dưỡng soạn đề thi có kiến thức chung, đại cương về chuyên môn điều dưỡng. (Chiếm 70% bài thi lý thuyết)

– Điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng soạn các đề thi chuyên khoa của mình. (Chiếm 30% bài thi lý thuyết)

– Có tất cả 04 bộ đề thi được Giám đốc và Ban tổ chức thi thông qua. Trong đó:

+ 02 bộ đề để thi.

+ 02 bộ đề để dự phòng khi cần.

– Đề được soạn, in, niêm phong với số lượng hạn chế. Đảm bảo an toàn bảo mật đề thi.

2.1.3 Chấm bài:

– Hội đồng coi thi có trách nhiệm coi thi lý thuyết và tổng hợp lại tất cả các bài thi trong 02 khung giờ thi lý thuyết nộp lại cho hội đồng chấm thi.

– Hội đồng chấm thi: Chấm bài thi lý thuyết vào 07 giờ 30 ngày 01 tháng 12 năm 2014. Tổng hợp đủ bài thi giao lại cho Ban thư ký.

– Ban thư ký tổng kết kết quả thi lý thuyết và nộp lên Trưởng Ban giám khảo vào 11 giờ 00 phút ngày 01/12/2014.

2.2 Thi thực hành:

2.2.1 Nội dung thi:

– Thực hiện các quy trình kỹ thuật điều dưỡng trên bệnh nhân tại khoa:

+ Quy trình Tiêm, truyền.

+ Quy trình thay băng.

+ Quy trình đo dấu hiệu sinh tồn.

+ Thực hiện tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà.

+ Quy trình định nhóm máu và làm phản ứng chéo tại giường.

2.2.2  Bảng kiểm:

– Bảng kiểm chấm thi thực hành được phòng Điều dưỡng soạn, thông qua Ban tổ chức và Ban giám khảo.

– Phát hành bảng kiểm thi thực hành về các khoa lâm sàng để các khoa tổ chức ôn luyện kỹ năng. (Bảng kiểm được phát về khoa vào ngày 04/11/2014)

2.2.3 Chấm thi:

– Hội đồng chấm thi thực hành được phân làm 02 nhóm và thực hiện chấm thi thực hành lâm sàng tại giường bệnh ở các khoa lâm sàng.

– Trưởng Nhóm tổng hợp đủ bảng kiểm của từng ngày giao cho Ban Thư ký vào 16 giờ 30 phút trong mỗi ngày thi.

– Ban Thư ký tổng kết kết quả thi thực hành của từng ngày thi và chốt kết quả vào 17 giờ 00 phút hàng ngày, báo kết quả sơ bộ lên Trưởng ban giám khảo.

– Ban Thư ký tổng kết kết quả thi thực hành trong bốn ngày từ 25 – 28/11/2014 và nộp lên Trưởng Ban vào 17 giờ 00 phút ngày 28/11/2014.

Chú ý: Việc thực hiện phúc khảo bài thi khi có yêu cầu phát sinh được đưa ra Hội đồng chấm thi xem xét sau khi kết thúc hai kỳ thi lý thuyết và thực hành.

IV.DỰ KIẾN KINH PHÍ:

STT

TÊN KHOẢN CHI

Đơn vị

Số lượng

Số ngày

Đơn giá

(vnđ)

Thành tiền

(vnđ)

1

Làm đề thi và photo đề thi lý thuyết

Bộ

150

 

2.000

300.000

2

Làm bảng kiểm thực hành và photo

Bộ

150

 

2.000

300.000

3

Chuẩn bị hội trường khai mạc, tổng kết hội thi

Lần

2

 

200.000

400.000

4

Bồi dưỡng Ban tổ chức, Hội đồng chấm thi, Ban thư ký

Người

21

5

50.000

5.250.000

5

Bồi dưỡng giáo viên chấm thi thực hành

Người

2

4

100.000

800.000

6

Bồi dưỡng cho người phục vụ hội thi

Người

2

5

50.000

500.000

7

Cờ lưu niệm, bằng khen, hoa trao giải

Cái

15

 

100.000

1.500.000

8

Giải thi đua cho cá nhân và tập thể tham gia Hội thi

Giải

15

(Xem cơ cấu giải thưởng)

4.100.000

TỔNG CỘNG

13.150.000

(Bằng chữ: Mười ba triệu một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.)

Cơ cấu giải thưởng:

– Giải Lý thuyết:

+ Một giải nhất mỗi giải:             500.000 vnđ

+ Hai giải nhì mỗi giải:               300.000 vnđ

+ Ba giải ba mỗi giải:                 100.000 vnđ

– Giải Thực hành:

+ Một giải nhất mỗi giải:             500.000 vnđ

+ Hai giải nhì mỗi giải:               300.000 vnđ

+ Ba giải ba mỗi giải:                 100.000 vnđ

– Giải Đồng đội:

+ Một giải nhất:                         600.000 vnđ

+ Một giải nhì:                           400.000 vnđ

+ Một giải ba:                            300.000 vnđ

VI.PHỐI HỢP GIỮA CÁC KHOA PHÒNG:

 1. 1.Ban Giám đốc:

– Giám đốc duyệt thông qua kế hoạch tổ chức Hội thi tay nghề điều dưỡng – 2014 và có ý kiến chỉ đạo thực hiện đến các khoa phòng trong bệnh viện.

– Giám đốc duyệt kinh phí tổ chức và trao giải Hội thi tay nghề điều dưỡng – 2014.

– Giám đốc (Trưởng ban tổ chức Hội thi tay nghề) phát biểu khai mạc và bế mạc Hội thi tay nghề điều dưỡng bệnh viên năm 2014.

 1. 2.Các phòng ban:
 2. a.Phòng Điều dưỡng:

– Lên đề cương ôn tập lý thuyết và làm bảng kiểm các quy trình kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng, chuyển về cho các khoa lâm sàng để tổ chức học tập.

– Chỉ đạo trong công tác biên soạn đề thi và đáp án.

– Phối hợp cùng các điều dưỡng trưởng tổ chức và giám sát hội thi.

– Soạn quy chế thi.

– Chuẩn bị giải thưởng theo cơ cấu giải quy định, cờ lưu niệm,…

 1. b.Phòng Kế hoạch tổng hợp:

– Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp là thành viên ban tổ chức hội thi và là cố vấn tổ chức hội thi cũng như các nội dung và quy trình chuẩn bị cho hội thi được thành công tốt đẹp, giúp hội thi được tổ chức đúng quy định.

 1. c.Phòng Tổ chức cán bộ:

– Lên danh sách các điều dưỡng, kỹ thuật viên (làm công tác điều dưỡng). Kiểm tra đối chiếu với phòng điều dưỡng về số lượng dự thi và đối tượng miễn thi.

– Thông báo danh sách, nhóm thi, giờ thi cụ thể về các khoa.

 1. d.Phòng Tài chính kế toán:

– Trưởng phòng Tài chính kế toán là thành viên Ban tổ chức hội thi có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc về kinh phí dự thi.

 1. e.Phòng Hành chính quản trị:

– Trưởng phòng Hành chính quản trị là thành viên Ban tổ chức hội thi có trách nhiệm phân công chuẩn bị hội trường thi trong suốt quá trình hội thi diễn ra.

 1. f.Phòng Vật tư trang thiết bị:

– Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng tại hội trường trong buổi bế mạc và thi lý thuyết.

 1. g.Phòng Công nghệ thông tin:

– Đăng tải thông tin việc tổ chức hội thi tay nghề lên website của bệnh viện.

– Chụp ảnh lưu lại nhưng hình ảnh của hội thi, chọn những hình ảnh tiêu biểu thông qua Giám đốc cho đăng tải trên webside của bệnh viện.

 1. 3.Các khoa lâm sàng:

– Trưởng khoa tạo điều kiện tốt nhất cho điều dưỡng trưởng khoa và các nhân viên điều dưỡng tham gia Hội thi tay nghề điều dưỡng – 2014.

– Các khoa Chăm sóc giảm nhẹ, Xạ trị, Tiết niệu sinh dục, Vú phụ khoa, Hóa trị 1, Tiêu Hóa, Thần kinh đầu cổ, Hóa trị 2 và Tạo máu, mỗi khoa chuẩn bị đủ số lượng người bệnh thực tế tại khoa cho mỗi ngày thi thực hành (được quy định cụ thể trong quy chế thi).

– Điều dưỡng trưởng khoa có trách nhiệm chuẩn bị người bệnh (thông báo, giải thích), Hồ sơ bệnh án, y dụng cụ (phải đảm bảo số lượng, chất lượng để điều dưỡng có thể thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng). Đảm bảo khoa phòng vệ sinh sạch sẽ, không có người nhà người bệnh trong khoa đi lại, tập trung khi đang tổ chức thi.

Các bình luận trong “Kế hoạch tổ chức hội thi rèn luyện tay nghề cho điều dưỡng và kĩ thuật viên làm công tác điều dưỡng

 1. Pingback: Bảng kiểm quy trình chuyên môn - potping.com

Bình luận đã đóng.