Kế hoạch Tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ

Kế hoạch Tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1910 – 08/03/2018)

mam com gia dinh

 

1 nau an

 

2 nau an

3 nau an

4 nau an

 

                                                                                     CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN