Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2017

kehoach27 2 2017

 Thực hiện kế hoạch số 28/KH-BYT, ngày 12/1/2017 của Bộ Y tế về việc tổ chức hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2017) với chủ đề “Y tế Việt Nam: Đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người dân”…

(Xem tiếp tại đây)