Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/07/1947 – 27/07/2017)

Thực hiện kế hoạch số 993/KH-SYT ngày 28/4/2017 của sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ của ngành Y tế thành phố Đà Nẵng …

thuongbinhlietsi2017-01

 

thuongbinhlietsi2017-02

thuongbinhlietsi2017-03