Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình ca nhạc “Xuân yêu thương”nhân dịp tết dương lịch Mậu Tuất năm 2018

Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình ca nhạc “Xuân yêu thương”nhân dịp tết dương lịch Mậu Tuất năm 2018

1

 

2

3