Kế hoạch Liên tịch – Về việc tổ chức khám bệnh tại Quảng Nam

Được sự quan tâm chỉ đạo của BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng; Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thống nhất xây dựng Kế hoạch liên tịch tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn tầm soát một số bệnh ung thư cho đối tượng chính sách, người có công cách mạng tại địa bàn xã Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam.

IMG20180601

IMG20180602

IMG20180603

IMG20180604

IMG20180605