Kế hoạch liên tịch – Tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu năm 2017 cho các cháu thiếu nhi

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Đoàn Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2017; Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với BCH Đoàn Thanh niên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2017 cho con của cán bộ viên chức, người lao động như sau:                                                                                 

                                                                 Chi tiết kế hoạch xem tại file đính kèm!                                                                                                vui tet trung thu