Hội nghị “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

                                                                                                                         4

PGS. TS Nguyễn Tuấn Hưng trình bày tại Hội nghị

Thái Hoàng(soytedanang.gov.vn)