HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

 

STT

TÊN KĨ THUẬT

I. HI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

1

Bài niệu cưng bức

2

Băng vết tơng

3

Bơm rửa màng phổi

4

Bơm rửa phế quản có bàn chải

5

Bơm rửa phế quản không bàn chải

6

Bóp bóng Ambu qua mặt nạ

7

Cầm máu (vết tơng chảy máu)

8

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp

9

Chăm sóc catheter động mạch

10

Chăm sóc catheternh mạch

11

Chăm sóc lm k quản

12

Chăm sóc mắt ngưi bệnh hôn mê

13

Cho ăn qua ống thông dạ dày

14

Chọc áp xe gan qua siêu âm

15

Chọc dch khp

16

Chọc dch màng bụng

17

Chọc dch não tuỷ

18

Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu

19

Chọc dò màng phổi i ng dẫn của siêu âm

20

Chọc dò ổ bụng cấp cứu

21

Chọc hút /dẫn lưu dch màng phổi

22

Chọc hút áp xe thành bụng

23

Chọc hút dch màng ngoài tim i siêu âm

24

Chọc hút c tiểu trên xương mu

25

Chọc hút tế bào gan dưi ng dẫn siêu âm

26

Chọc hút/dẫn lưu k màng phổi áp lực thấp

27

Dẫn lưu dch máu màng ngoài tim cấp cứu

28

Đặt catheter động mạch

29

Đặt catheternh mạch trung tâm

30

Đặt Mask thanh quản

31

Đặt máy tạo nhp tạm thi trong tim

32

Đặt nội k quản 2 nòng

33

Đặt nội k quản cấp cứu

34

Đặt nội k quản khi dạ dầy đầy

35

Đặt nội k quản khó  ngưc dòng

36

Đặt nội k quản kvi đèn Mac Coy (đèn có mũi điều khiển), mask thanh quản

37

Đặt nội k quản qua mũi

38

Đặt nội k quản vi ống nội k quản có vòng xoắn kim loại

39

Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu

40

Đặt ống thông dạ dày

41

Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang