Hội nghị nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2018

Ngày 19/04/2018, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2018 do BS CKII Nguyễn Út, GĐ bệnh viện,  Chủ tịch hội đồng Quản lý chất lượng chủ trì.

     Tham dự hội nghị có hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện, mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện và cán bộ chủ chốt các khoa, phòng.

chi dao tuyen

 

Mở đầu Hội nghị, phòng Chỉ đạo tuyến & quản lý chất lượng bệnh viện đã có báo cáo tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng năm 2017 của Sở Y tế Đà Nẵng và triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2018;

Trong năm 2018, mục tiêu chất lượng đặt ra là duy trì và đẩy mạnh hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nhằm đưa hoạt động cải tiến chất lượng trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2018 và là định hướng cho những năm tiếp theo. Mục tiêu cụ thể:

Đến cuối năm 2018:

   Điểm đánh giá chung các tiêu chí chất lượng bệnh viện tăng 5- 10% so với năm 2017.

   Không có tiêu chí ở mức 1 và 2.

–  Đảm bảo 100% các khoa/phòng đều xây dựng được đề án cải tiến chất lượng riêng của từng đơn vị mình, đưa ra được ít nhất 1 mục tiêu và 1 kết quả đầu ra cụ thể, phù hợp với đề án cải tiến chất lượng chung của bệnh viện.

Hội nghị diễn ra sôi nổi, từng tiêu chí chất lượng được phân tích cân nhắc, các khoa phòng đóng góp nhiều ý kiến dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc, tập thể bệnh viện Ung bướu quyết tâm vượt qua những khó khăn khách quan để có thể nâng cao chất lượng bênh viện, hướng đến sự hài lòng người bệnh.

 

Phòng Chỉ đạo tuyến & Quản lý chất lượng Bệnh viện