Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 8, khóa XII Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

     Ngày 11/1/2019 tại hội trường lớn Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, Đảng ủy Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 8, khóa XII. Tại hội nghị các đồng chí Đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Long – Phó bí thư Đảng ủy Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng báo cáo về các chuyên đề: 

     – Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

     – Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là UVBCT, UVBBT, UVBCHTU.

     – Kết luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.  

DSC 0101

 

     Bên cạnh đó, các đồng chí Đảng viên còn được nghe đồng chí Trần Thị Cẩm Hải – Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng báo cáo về chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

DSC 0103

 

P.CNTT