Hội nghị Cán bộ công chức viên chức Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2017

     Chiều thứ 6 ngày 16/12/2016, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị cán bộ Công chức, Viên chức năm 2017. Hội nghị có 266 đại biểu là lãnh đạo bệnh viện, cán bộ chủ chốt và đại biểu được bầu tại các đơn vị cơ sở đại diện cho toàn thể 525 nhân viên trong toàn viện.

      Hội nghị được đón tiếp Bà Ngô Thị Kim Yến – GĐ Sở Y tế TP. Đà Nẵng tới tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

     Các đại biểu đã nghe và thảo luận về báo cáo: đánh giá về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch công tác Bệnh viện năm 2017, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Khoa/Phong, báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, báo cáo tham luận của các Khoa: Nội 3, Ngoại 1, Chẩn đoán Hình ảnh và Xét nghiệm – Truyền máu.

TS. BS Nguyễn Phạm Thành Nhân – PP.KHTH báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch công tác BV năm 2017

 

      Thay mặt đoàn chủ tịch, TTND. BSCKII Nguyễn Út – Bí thư Đảng ủy, GĐ Bệnh viện đã trả lời và giải quyết các kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động trong Bệnh viện. Nội dung các kiến nghị bao gồm các vấn đề về công tác thi đua, khen thưởng, công tác đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, chỉ tiêu kế hoạch,…

TTND. BSCKII Nguyễn Út – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện trả lời và giải quyết kiến nghị của các Khoa/Phòng

 

      Thay mặt BCH Công Đoàn Bệnh viện, BS Ngô Tuyết Ngọc đã phát động phong trào thi đua năm 2017 đồng thời ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng đơn vị với tổ chức công đoàn.

BSCKI Ngô Tuyết Ngọc –Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2017

 

Nghị quyết Hội nghị đã được 100% các đại biểu nhất trí thông qua.
Một số kết quả chuyên môn đạt được năm 2016:

 

 

Kế hoạch phát triển chuyên môn năm 2017

 

 

 

P.CNTT