HỘI ĐỒNG TRUYỀN MÁU

STT

Họ tên

Chức vụ BV

Chức vụ HĐ

1

BSCKII Trịnh Lương Trân

Giám đốc

Chủ tịch

2

PGS TS BS Nguyễn Hữu Toàn

Phó Giám đốc

Phó chủ tịch

3

Ths BS Phan Vĩnh Sinh

Phó khoa Truyền máu

Thư ký

4

BSCKII Nguyễn Hồng Long

Phó Giám đốc

Ủy viên

5

Tiến sĩ BS Phan Gia Anh Bảo

Phó Giám đốc

Ủy viên

6

BSCKI Nguyễn Danh Hiền

Trưởng khoa Chăm sóc giảm nhẹ – ĐTTC

Ủy viên

7

BSCKI Sử Thị Ngân

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Ủy viên

8

BSCKI Lâm Thị Thanh Hồng

Phó khoa Bệnh lý tổng hợp

Ủy viên

9

Ths BS Nguyễn Thanh Hùng

Trưởng khoa Tiêu Hóa

Ủy viên

10

Ths BS Đặng Nguyên Kha

Phó khoa Thần kinh, đầu cổ & lồng ngực

Ủy viên

11

BSCKII Trần Anh DŨng

Trưởng khoa Tiết niệu, SD nam & MM

Ủy viên

12

Ths BS Trần Văn Tiến

Phó khoa Khám bệnh

Ủy viên

13

Ths BS Ngô Văn Chấn

Trưởng khoa Gây mê hồi sức

Ủy viên

14

DSCKI Nguyễn Xuân Quang

Phó Khoa Dược

Ủy viên

15

CN Trần Thanh Tú

Phó phòng Điều Dưỡng

Ủy viên

16

CN Trần Thị Thanh Giang

Phó phòng Tổ chức cán bộ

Ủy viên 

 

Hội đồng Truyền máu Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thực hiện theo Điều 60 Thông tư số 26/2013/TT – BYT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của bộ Y tế về chức nawngg, nhiệm vụ của hội đồng Truyền máu