HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT

STT

Họ tên

Chức vụ BV

Chức vụ HĐ

1

BSCKII Trịnh Lương Trân

Giám đốc

Chủ tịch

2

PGS.TS.BS Nguyễn Hữu Toàn

Phó Giám đốc 

Phó Chủ tịch TT

3

BSCKII Trần Quang Hiếu

Phó Giám đốc TT

Ủy viên

4

BSCKII Nguyễn Hồng Long

Phó Giám đốc

Ủy viên

5

TS.BS Phan Gia Anh Bảo

Phó Giám đốc

Ủy viên

6

TS.BS Nguyễn Phạm Thanh Nhân

Trưởng TT Nghiên cứu ung thư

Thư ký

7

BSCKI Sữ Thị Ngân

Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp

Ủy viên

8

TS.BS Vũ Thị Tuyết Lê

Trưởng Khoa Khám cấp cứu

Ủy viên

9

Ths.BS Ngô Văn Chấn

Trưởng Khoa Phẫu thuật – GMHS

Ủy viên

10

BSCKI Nguyễn Danh Hiền

Trưởng Khoa Chăm sóc giãm nhẹ

Ủy viên

11

BSCKII Trần Anh Dũng

Trưởng Khoa Tiết Niệu,SDN & MM

Ủy viên

12

BSCKI Ngô Tuyết Ngọc

Phó khoa Hóa trị 1

Ủy viên

13

BSCKI Lâm Thị Thanh Hồng

Phó khoa Hóa trị 2

Ủy viên

14

Ths.BS Đặng Nguyên Kha

Phó khoa Thần Kinh, DC & LN

Ủy viên

15

Ths.BS Nguyễn Thanh Hùng

Trưởng khoa Tiêu Hóa

Ủy viên

16

BSCKII Trần Anh Dũng

Trưởng khoa Tiết niệu, SDN & MM

Ủy viên

17

BSCNI Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trưởng Khoa Nội soi – TDCN

Ủy viên

18

Ths.BS Nguyễn Văn Đính

Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Ủy viên

19

Ths.BS Hoàng Đức Dũng

Trưởng Khoa Y học hạt nhân

Ủy viên

20

Kỹ sư Phan Đức Dũng

Phó khoa Kỹ thuật phóng xạ

Ủy viên

21

Ths.BS Lê Văn Hùng

Phó Khoa Xét nghiệm tổng hợp

Ủy viên

22

Ths.BS Phan Vĩnh Sinh

Phó khoa Truyền Máu

Ủy viên

23

Kỹ sư Nguyễn Thị Thanh Duyên

Phó khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Ủy viên
24

DSCKI Nguyễn Xuân Quang

Phó khoa Dược

Ủy viên

25

CN Trần Thanh Tú

Phó phòng Điêu dưỡng

Ủy viên

26

Kỹ sư Thân Khoa Phú

Phó Phòng VTTBYT

Ủy viên

27

Ths Đinh Gia Hoàng Việt

Trưởng phòng HCQT

Ủy viên

28

Kỹ sư Nguyễn Thành Công

Phó phòng CNTT

Ủy viên

29

CN Hồ Thị Diễm Phương

Trưởng phòng Tài chính kế toán

Ủy viên

30

Ths.BS Trịnh Thị Liên Minh

Trưởng phòng Đối ngoại & TT

Ủy viên

31

GS.TS.BS Nguyễn Bá Đức

 

 Cố vấn

 

      Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quy chế Bệnh viện Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế