HỘI ĐỒNG ĐIỀU DƯỠNG

 

STT

Họ tên

Chức vụ BV

Chức vụ HĐ

1

TTND BSCKII Trịnh Lương Trân

Giám đốc

Chủ tịch

2

TTUT BSCKII Trần Quang Hiếu

Phó Giám đốc thường trực

Phó Chủ tịch TT

3

CNĐD Trần Thanh Tú

Phó phòng Điều dưỡng

Thư ký

4

PGS TS Nguyễn Hữu Toàn

Phó Giám đốc

Ủy viên

5

BSCKII Nguyễn Hồng Long

Phó Giám đốc

Ủy viên

6

TS BS Phan Gia Anh Bảo

Phó Giám đốc

Ủy viên

7

BS CKI Sữ Thi Ngân

TP Kế hoạch tổng hợp

Ủy viên

8

CN Hồ Thị Diễm Phương

TP Tài chính Kế toán

Ủy viên

9

Ths Đinh Gia Hoàng Việt

TP Hành chính Quản trị

Ủy viên

10

TS BS Vũ Thị Tuyết Lê

Trưởng khoa Khám bệnh

Ủy viên

11

TS BS Nguyễn Phạm Thanh Nhân

Trưởng Trung tâm nghiên cứu

Ủy viên

12

DSCKI Nguyễn Xuân Quang

Phó khoa Dược

Ủy viên

13

KS Nguyễn Thị Thanh Duyên

Phó Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Ủy viên

14

BSCKII Trần Anh Dũng

Trưởng khoa Tiết niệu, SD nam & MM

Ủy viên

15

BSCKI Nguyễn Danh Hiền

Trưởng khoa Chăm sóc giảm nhẹ &ĐTTC

Ủy viên

16

Ths BS Ngô Văn Chấn

Trưởng khoa Gây mê hồi sức

Ủy viên

17

Ths BS Đặng Nguyên Kha

Phó khoa Thần kinh, Đầu cổ & LN

Ủy viên

18

CNĐD Trần Thị Nguyệt

Điều dưỡng trưởng khoa Hóa trị 2

Ủy viên

19

CNĐD Nguyễn Thị Mai

Điều dưỡng trưởng khoa KSNK

Ủy viên

20

CNĐD Nguyễn Thị Hoài Ly

Điều dưỡng trưởng khoa Tiêu Hóa

Ủy viên

21

CNĐD Nguyễn Thị Hoài Phương

Điều dưỡng trưởng khoa CSGN&ĐTTC

Ủy viên

 

Hội đồng có nhiệm vụ

– Tư vấn cho Giám đốc bệnh viện về kế hoạch công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

– Tư vấn cho Giám đốc bệnh viện sửa đổi , bổ sung các quy định kỹ thuật về chăm sóc điều dưỡng phù hợp với quy định của Bộ Y tế và đặc điểm của từng chuyên khoa