HỘI ĐỒNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG

STT

Họ và tên

Chức vụ BV

Chức vụ HĐ

1

Tiến sĩ BS Phan Gia Anh Bảo

Phó Giám đốc

Chủ Tịch

2

BSCKI Ngô Tuyết Ngọc

Chủ tịch Công Đoàn

Phó chủ tịch

3

Cn Nguyễn Thị Việt Hà

Cán bộ P.TCCB

Thư ký

4

CN Trần Thị Thanh GIang

Phó phòng TCCB

Ủy viên

5

Thạc Sĩ Đinh Gia Hoàng Việt

Trưởng phòng HCTQ

Ủy viên

6

Kỹ Sư Nguyễn Thị Thanh Duyên

Phó khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn

Ủy viên

7

Kỹ sư Thân Khoa Phú

Phó phòng Vật tư – TTB Y tế

Ủy viên

8

CN Trần Thanh Tú

Phó phòng Điều dưỡng

Ủy viên

9

Cn Hồ Thị Diễm Phương

Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán

Ủy viên

 

Hội đồng Bảo hộ lao động Tổ chức và hoạt động theo Điều 4 Quy chế Bảo hộ lao động của Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng