Gs.Bs.Nguyễn Chấn Hùng đến thăm và làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

   Chiều ngày 19/12/2014, Gs.Bs. Nguyễn Chấn Hùng- Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng .

   Thông qua buổi làm việc Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam đã thống nhất chủ trương về nội dung chương trình “Hội Nghị Phòng chống Ung thư thành phố Đà Nẵng 2015”.

   Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phối hợp với Hội Ung thư Việt Nam và Hội Ung TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phòng chống Ung thư. Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 27 và 28/04/2015, dự kiến có 400 người tham gia.

nch

Gs.Bs. Nguyễn Chấn Hùng cùng Ban giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

 

Huỳnh Thảo- P. Đối ngoại tiếp thị